Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II Rundy Projektu

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro) w dniu 30.12.2021r. w godzinach 9:00 – 14:00. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego […]

Czytaj dalej

Lista Rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” – II Runda

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji – po odwołaniach, w ramach Projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” – II Runda, zamieszczamy Listę Rankingową po odwołaniach oraz Listę Rezerwową  Lista rankingowa po odwołaniach.pdf  Lista […]

Czytaj dalej

Podstawowa Lista Rankingowa w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” – II Runda

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” – II Runda zamieszczamy Podstawową Listę Rankingową: Podstawowa lista rankingowa.pdf Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły […]

Czytaj dalej

Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Rundy Projektu

Informujemy, iż w dniu 30.06.2021r. Komisja Oceny Wniosków rozpocznie ocenę merytoryczną złożonych Wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Rundy Projektu.

Czytaj dalej

Nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Rundy Projektu

Wnioski o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III p.), w dniu 10.06.2021r. w godzinach 8:00 – 14:00. Uczestnik Projektu, […]

Czytaj dalej

Zaktualizowany Harmonogram doradztwa indywidualnego na dzień 02.06.2021r.

Informujemy, że zmianie ulega harmonogram doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu w ramach II Rundy. Podajemy do wiadomości zaktualizowany Harmonogram przewidziany na dzień 02.06.2021r. Zaktualizowany Harmonogram doradztwa indywidualnego – pobierz.

Czytaj dalej

Harmonogram doradztwa indywidualnego

Informujemy, że w dniu 26.05.2021r. rozpocznie się doradztwo indywidualne dla Uczestników Projektu w ramach II Rundy Projektu. Harmonogram doradztwa indywidualnego – pobierz  

Czytaj dalej

Zmiana Harmonogramu szkoleń i doradztwa grupowego

Informujemy, że począwszy od dnia 20.05.2021r. zmianie ulega Harmonogram szkoleń i doradztwa grupowego w ramach II Rundy Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Harmonogramem. Harmonogram szkoleń i doradztwa grupowego po zmianie – pobierz PDF

Czytaj dalej

Harmonogram szkoleń i doradztwa grupowego

Informujemy, że w dniu 17.05.2021r. rozpocznie się blok szkoleniowo-doradczy w ramach II Rundy Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”. Szkolenia odbędą się w formie zdalnej w zakresie: Rachunkowość i finanse oraz Biznes plan (20H lekcyjnych) oraz Podstawy prawne prowadzenia działalności […]

Czytaj dalej

Wstępna Lista Rankingowa Uczestników projektu – Kobiet i Mężczyzn do projektu pt.: „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” – II Runda

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy Wstępną Listę Rankingową Uczestników projektu – Kobiet i Mężczyzn do projektu pt.: „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” – II Runda Wstępna lista rankingowa Uczestników- Kobiety Wstępna lista rankingowa Uczestników […]

Czytaj dalej